Zgrada u kojoj se nalaze gore spomenuta oba poslovna prostora kao i sam poslovni objekt se nalaze u neposrednoj blizini. Oba objekta imaju vlastito parkiralište.

Glavni ulaz u prvu zgradu je sa glavne ulice. U samoj zgradi je smješten i ugostiteljski objekt i kladionica.